Parokya Ni Edgar – Picha Pie lyrics

Pahinge! Pahinge! Picha pie!)
[No no no, say it like this ‘pi-zza pie! ]
(Picha!)
[Nononono, nonono] At first I was afraid to eat a picha pie
Kept thinking this is not a good
This is a picha pie
And I spent O so many nights
Just eating my tortang talong
And I grew strong
Because of my tortang talong

Biglang may box, from outer space
Nakita ko sabay kinuha ko
Yung box from outer space
Binuskan ko at nasindak
May picha pie sobrang laki! Hindi na ako istupid person na hindi nag-iisip
Medyo mahal ang picha pie
You can’t expect it to be free
That’s why I’m saving all my money
Para mayroong pambili

Ngayon ako, ay ganito
Kung ‘di ka picha pie delivery
You’re not welcome, any more
Ngayong sa akin picha pie
Ayoko nang mahiwalay
Para sa ‘yo, handa ko magpakamatay

Cause now I love my picha pie
Yeah, as long as I eat picha pie I know I’ll be alive
I want all my garlic beef
Pepperoni, double cheese
O picha pie… [Look, it’s not ‘picha pie’, it’s ‘pizza pie! ]
(Cha!)
[Pizza! Tinikman ko within 5 seconds,
Naubos ko parang mani! ]
(Pi-cha pie)
[Pi-]
(Pi-)
[Zza! Ngayon ako, ay ganito
Kung ‘di ka picha pie delivery
You’re not welcome, any more
Ngayong sa akin picha pie
Ayoko nang mahiwalay
Para sa ‘yo, handa ko magpakamatay

Cause now I love picha pie
Yeah, as long as I eat picha pie I know I’ll be alive
I want all my garlic beef
Pepperoni, double cheese
Ang picha pie… Ang picha pie… O picha pie… Ngayon ako, ay nagipit! You took all the cash I have, naubos nang lahat
Gusto ko pa ng picha pie
Ngunit ang pera’y di sapat
And so I spent O so many nights
Just feeling sorry for myself
It made me cry, wala na ba’kong picha pie? ]
(Huh?