Kayah – Jestem Kamieniem Lyrics

Zrani³eœ mnie Ten pierwszy raz Nie mog³am ju¿ Z³apaæ tchu Rzuci³eœ we mnie S³owa kamieniem A kamien ten Wbi³ siê g³êboko Jestem kamieniem Na podobienstwo twoich s³ów stworzona Jestem kamieniem Ja ca³a jestem z twoich s³ów ulepiona Gdy ranisz mnie… Continue Reading